top of page
Untitled-1.png
Untitled-2.jpg

300 mio. Plastik kopper bliver hvert år smidt ud i Danmark

1-3% af engangs kopper bliver genbrugt

150 mio. Mad beholdere bliver hvert år smidt ud i Danmark

9/10 danskere mener at plastik skal udfases

390.000 kaffekopper ender i de danske farvande hvert år

En engangs kop bliver i gennemsnit brugt i 15 minutter.

75% af danskerne ville benytte sig af et retur-system til kaffekopper

Source: Oceana

Untitled-1.png
bottom of page